Účtovníctvo

Formuláre - banka

Vklad/výber (tlačiť 2 strany na hárok)

Príkaz na úhradu (tlačiť 2 strany na hárok)

Algoritmus