Cvičná firma

1. Postup pri založení cvičnej firmy (s. r. o.)

https://www.podnikajte.sk/registracne-povinnosti/otvorenie-kadernictvo-kozmetika-masaz-podmienky-2019-2020

https://www.podnikajte.sk/registracne-povinnosti/otvorenie-restauracie-2019-2020

Písomnosti uchádzača o zamestnanie

  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Životopis - v hornej časti stránky sú viaceré ukážky
  • Motivačný list

Vzory nájdete napr. na stránke:  https://www.zivotopis-online.sk/

Šablóna obchodného listu

Vytvorte šablónu OL 

  1. Stiahnite si zo stránky https://templates.office.com/sk-sk/listy modernú šablónu OL (dodržte firemné farby. Farby sa dajú upraviť.) 
  2. Doplňte potrebné údaje podľa STN (viď ukážka)
  3. Vložte logo
  4. Šablónu uložte pod názvom "Firemný list", formát .dotx

Pozor, šablónu treba najskôr uložiť: 

- kliknúť pravým tlačidlom na myške, potom súbor uložiť ako...! Až potom otvoriť.

Údaje o cvičných firmách a pečiatky k zadaniam 

Prihlášky SP, ZP

prečítajte si informácie o SP, ZP:

TC 5 - Zdravotné a sociálne poistenie link: https://adja.sk/_files/200000312-aad9dabd2f/05%20PLr%20-%20Zdravotn%C3%A9%20a%20soci%C3%A1lne%20poistenie.pdf

- ako sa vygenerujú a vytlačia prihlášky do SP, ZP Vám ukážem neskôr

33. - 34.

kniha došlých a odoslaných faktúr

faktúra

objednávka

PL_Olymp

Počas práce môžte použiť náučné videá k programu Olymp. Zistite, ako pozorne ste sledovali videá.

1_Založenie firmy

2a_Pridanie zamestnanca

2b_Pridanie zamestnanca 

3_Generovanie mzdy


Inštalácia, aktualizácia programu OLYMP  

Ovládanie programu zvládnete pomocou algoritmov práce s programom Olymp. Algoritmy nájdete aj tu

Zodpovednosti pri nákupe a predaji

PL - Stanovenie cien

Trochu teórie

PL - riešený s riešením

PL - neriešený

- riešenie

PL - Technika účtovania

PL_Dane - priame, nepriame

1+2 = stiahnite do PC, prečítajte si a aktualizujte údaje; 3 = pracujte podľa postupu (4=ukážka)

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/platenie-dani-oznacovanie-platieb-2020

PL_43 - cena práce + výkazy

PL - Platobný styk

Zadanie - upomienka, urgencia, reklamácia

Zhodnotenie činnosti