Účtovníctvo

Omega

PL_Založenie účtovníctva v programe

Podvojné účtovníctvo - doučko

Testy sú umiestnené na stránke na stránke: www.ucma.sk

 • je potrebné prihlásiť  sa cez: gmail
 • názov kurzu: Adja - ide to aj inak? Musí :-)
 • Neprehľadný prehľad účtovania na súvahových a výsledkových účtoch 😀
 • úvod - prehľad - Test
 • účtovanie - 1 - Fin. účty - Test
 • účtovanie - 2 - DM a Zás - Test
 • účtovanie - 3 - Náklady - Test
 • účtovanie - 4 - Výnosy - Test
 • účtovanie - 1 - DM - Test
 • účtovanie - 2 - 4. účt. trieda - Test
 • účtovanie - 3 - Výnosy - Test
 • účtovanie - 4 - Náklady - Test