Dane pre podnikateľov ─ poznámky

Zdroje: 

Majcherová, B.: Daňová sústava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Bratislava, 2008, ISBN 978-80-10-01363-0. 

Orbánová, D. - Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre druhý ročník. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-10-02652-4.

Majcherová, B.: Daňová sústava - pracovná časť. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-10-00865-0.

https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

a iné...


1. polrok

1. ročník

2. ročník

Základné daňové pojmy

Úvod 

Daňové pojmy

Daňová sústava SR

PL_Úvod - zadanie - upr. 1. 10. 2023

PL_Úvod - riešenie upr. 1. 10. 2023

Prehľad pojmov

DPH

DPH - teória

DPH - testík

PL_1 - Nadmerný odpočet - vlastná daňová povinnosť

PL_2 - Nadmerný odpočet - vlastná daňová povinnosť

PL_3 - Nadmerný odpočet - vlastná daňová povinnosť

PL_ DPH - reťazec

PL_4 - Registrácia a zrušenie registrácie - upr. 11. 12. 2021

PL_DPH zahraničie - upr.4. 11. 22

Online - registrácia DPH - Mocnina, s. r. o. - upr. 22. 9. 22

Online - daňové priznanie DPH - Mocnina, s. r. o.

Zaujímavé linky - 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty

https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2020

https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/dobrovolna-registracia-platitela-dph

Spotrebné dane

SD - pracovný list - upr. 12. 2. 2022

SD - teória - víno - upr. 10. 12. 2023

SD - teória - pivo - upr. 10. 12. 2023

SD - teória - lieh - upr. 10. 12. 2023

SD - teória - tabak a tabakové výrobky - upr. 10. 12. 2023

SD - teória - minerálne oleje - upr. 10. 12. 2023

SD - teória - elektrina, uhlie a zemný plyn - upr. 10. 12. 2023

Sadzby spotrebných daní - upr. 25. 11. 2023

SD - výpočty - víno - upr. 10. 12. 2023

SD - výpočty - pivo - upr. 10. 12. 2023

SD - výpočty - lieh - upr. 10. 12. 2023

SD - výpočty - tabak a tabakové výrobky - upr. 10. 12. 2023

SD - výpočty - minerálne oleje - upr. 22. 12. 2023

SD - výpočty - elektrina, uhlie a zemný plyn - upr. 22. 12. 2023

Počas písomky budete mať sadzby spotrebných daní k dispozícii (netreba ich vedieť naspamäť). 

Cv: 

Dane z príjmov 

FO - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu 22. 1. 2021

FO - Výpočet čistej mzdy - upr. 1. 2. 2023

FO - doplatok - preplatok

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/ako-vyplnit-danove-priznanie-zivnostnika-za-rok-2019-online-videonavod

2. polrok

1. ročník

2. ročník

Dane z príjmov 

Dane z príjmov - úvod

Dane z príjmov FO - teória - upr. 26. 2. 2022

Dane z príjmov FO - teória - pracovný list - nové 26. 2. 2022

Dane z príjmov PO - upr.  14. 3. 2022

Zamedzenie dvojitého zdanenia

Zamedzenie dvojitého zdanenia (opravené 18. 6. 2021)

PL_ daňový tuzemec  SR/ČR, podľa príkladu FS (pridané: 18. 6. 2021)