Iné

Priečinky, súbory

Pracovný list - Licencia na používanie softvéru