Vývojár -Tvorba testu

formulár - postup:

Hromadná korešponencia

cvičenie - 1 - dohodacvičenie - pozvánka na vianočný večierok 


cvičenie - štítky na nábytok

Organizačná štruktúra


cvičenie  -  OL + OŠ