Vývojár -Tvorba testu

formulár - postup:

Organizačná štruktúra


cvičenie  -  OL + OŠ