Cvičenia z podnikania

1. ročník

1 - Podstata podnikateľskej činnosti

2 - Podnik ako základný podnikateľský subjekt v trhovej ekonomike

3 - Druhy podnikov

4 - Riziko

5 - Zdravotné a sociálne poistenie

6 - Poistenie

2. ročník

7 - Financovanie

8 - Investovanie

9 - Podnikateľský plán

10 - Predpoklady a podmienky na podnikateľskú činnosť

11 - Podnikateľská etika

12 - Podpora podnikania


TC 3 - Druhy podnikov a - členenie podnikov podľa vlastníctva

TC 3 - Druhy podnikov a -  podnik jednotlivca

Cv_Orientácia z živnostenskom zákone: 

PL_Živnosť, živnostenské oprávnenie


Cv_Orientácia z živnostenskom zákone:

       PL_Zodpovedný zástupca

      PL_Prevádzkárne 

Cv_Orientácia z živnostenskom zákone: 

       PL_Zánik živnostenského     
             oprávnenia
 


Pomoc SZČO - Korona


TC 3 - Druhy podnikov b - spoločné podnikanie

Cv_Orientácia z živnostenskom zákone: 

PL_Živnosť, živnostenské oprávnenie

1. be PDN Prezentácie o histórii poisťovníctva v SR a vo svete

Poistný trh v SR - cv - upr. 11. 5. 2023

Otvorte si stránku NBS s prehľadom poisťovní v SR:

www.nbs.sk  =) úlohy NBS =) dohľad nad finančným trhom =) dohľad =) poisťovníctvo =) zoznam subjektov =) poisťovníctvoa vyhľadajte 4 poisťovne, ktoré poskytujú v rámci svojej činnosti aj zaistenie

alebo priamy link: https://subjekty.nbs.sk/?s=985 

Vyhľadajte 2 poisťovne podľa územnej pôsobnosti:(nie prvé dve, ale hociktoré iné)

Vzor: "Poisťovňa so sídlom v SR" Union poisťovňa, a. s.

  • "Poisťovňa so sídlom v SR" napíšte 1 poisťovňu
  • "Poisťovňa so sídlom mimo SR" napíšte 1 poisťovňu 

Vyhľadajte 4 poisťovne podľa oprávnenia na činnosť: (nie prvé dve, ale hociktoré iné)

Vzor: "Zaistenie v životnom poistení" BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. = napr. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) 

  • "Životné poistenie" napíšte 1 poisťovňu, ktorá poskytuje životné poistenie a uveďte príklad poistenia
  • "Neživotné poistenie" napíšte 1 poisťovňu, ktorá poskytuje životné poistenie a uveďte príklad poistenia 
  • "Zaistenie v životnom poistení " napíšte 1 poisťovňu, ktorá poskytuje životné poistenie a uveďte príklad poistenia 
  •  "Zaistenie v životnom poistení" napíšte 1 poisťovňu, ktorá poskytuje životné poistenie a uveďte príklad poistenia

2.be PDN - dotazník Zisk verzus etika

2.be PDN - prípadové štúdie z etiky podnikania

1. be PDN 10. 3. 

Druhy podnikov - ďalšie členenia

1. be PDN 6. 3.

Podnikanie žien 

1be PDN 3. 3.

rodinné podniky

2be PDN 2. 3. 

- na kontrolu - vyplnený formulár


2be PDN 21. 2. 

Podnikateľ a rast firmy

2be PDN 20. 2.

Time manažment - cvičenie

časový zlodeji - sebadiagnostika

1be PDN

Druhy podnikov podľa veľkosti

2be PDN 17_2 

testy na hodnotenie potenciálu

1be PDN 14.2

Európska spoločnosť

2be PDN 14. 2. 

Líder. alebo Manažér

2be PDN 13_2

Portrét podnikateľa

Typy manažérov (podnikateľov)

1be PDN 11_2

Kapitálová účasť podnikov  

Pokúste sa o FA:

Tabuľky treba vyplniť

Do plánu ich treba stručne vyhodnotiť (ale konkrétne informácie)

https://www.podnikajte.sk/podnikatelsky-plan/biznis-plan-kedy-ho-podnikatel-potrebuje

3. hod 1.be PDN 

  • vyhľadať na stránke www.finstat.sk po 2 príklady na podniky podľa veľkosti (spolu 10 príkladov)
  • vyhľadať na internete organizácie, ktoré pomáhajú ženám - podnikateľkám 2 medzinárodné a 2 slovenské
  • opakovať na písomku

1be Projekt - poistenie pre podnikateľov


Zoznam pridelených tém aj toto zadanie nájdete v prílohe správy v elektronickej žiackej knižke