Pracovné listy - teória

1. ročník

1 - Podstata podnikateľskej činnosti

2 - Podnik ako základný podnikateľský subjekt v trhovej ekonomike

3 - Druhy podnikov

4 - Riziko

5 - Zdravotné a sociálne poistenie

6 - Poistenie

2. ročník

7 - Financovanie

8 - Investovanie

9 - Podnikateľský plán

10 - Predpoklady a podmienky na podnikateľskú činnosť

11 - Podnikateľská etika

12 - Podpora podnikania


I. BE  -)  polrok

TC 1 - Podstata podnikateľskej činnosti - upr. 17. 9. 2023

TC 2 - Podnik ako základný podnikateľský subjekt v trhovej ekonomike - upr. 16. 10. 2022

TC 3 - Druhy podnikov

  • a - členenie podnikov podľa vlastníctva, podnik jednotlivca
  • b - spoločné podnikanie  - upr. 7. 2. 2023

I. BE  -)  2. polrok

  • c - iné formy podnikania - upr. 10. 2. 22
  • d - ďalšie členenia

TC 4 - Riziko

TC 5 - Zdravotné a sociálne poistenie - upr. 7. 5. 23

TC 6 - Poistenie

  • a. komerčné poistenie - teória - upr. 17. 5. 23

  • b. poistné produkty - upr. 17. 5. 23
  • Životné poistenie - Úrazové poistenie - Poistenie majetku pre podnikateľov 

 

  • Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie auta - Cestovné poistenie

  • Finančné poistenie - Poistenia pre zamestnancov

II. BE   -)   1. polrok

TC 7 - Financovanie - upr. 5. 6. 23

TC 8 - Investovanie

TC 9 - Podnikateľský plán  


II. BE   -)   2. polrok

TC 10 - Predpoklady a podmienky na podnikateľskú činnosť   - upr. 31.. 5. 23

TC 11 - Podnikateľská etika

TC 12 - Podpora podnikania