Teória - pracovné listy a cvičenia

1. ročník

1 - Podstata podnikateľskej činnosti

2 - Podnik ako základný podnikateľský subjekt v trhovej ekonomike

3 - Druhy podnikov

4 - Riziko

5 - Zdravotné a sociálne poistenie

6 - Poistenie

2. ročník

7 - Financovanie

8 - Investovanie

9 - Podnikateľský plán

10 - Predpoklady a podmienky na podnikateľskú činnosť

11 - Podnikateľská etika

12 - Podpora podnikania


I. BE  -)  polrok

TC 1 - Podstata podnikateľskej činnosti - upr. 17. 9. 2023


TC 2 - Podnik ako základný podnikateľský subjekt v trhovej ekonomike - upr. 16. 10. 2022


TC 3 - Druhy podnikov

  • a - členenie podnikov podľa vlastníctva, podnik jednotlivca

Cv_Orientácia z živnostenskom zákone:


PL_Živnosť, živnostenské oprávnenie

PL_Zodpovedný zástupca
PL_Prevádzkárne 

PL_Zánik živnostenského  oprávnenia 


  • b - spoločné podnikanie  - upr. 13. 1. 2024

Komanditná spoločnosť - Kahoot 🙂

Obchodné spoločnosti - prehľad (vklady, ZI, počet spoločníkov, ručenie) - Kahoot 😉

 Obchodné spoločnosti - základné pojmy + prehľad - Kahoot 💖

  • c - iné formy podnikania - upr. 10. 2. 22
  • d - ďalšie členenia

Cv_Vyhľadajte na stránke www.finstat.sk  po 2 príklady na podniky podľa veľkosti (spolu 10 príkladov)


TC 4 - Riziko


Riziko - Kahoot 😳

Podnikateľské riziko - Kahoot 🤕


TC 5 - Zdravotné a sociálne poistenie - upr. 7. 5. 23


TC 6 - Poistenie

Prezentácie o histórii poisťovníctva v SR a vo svete


  • a. komerčné poistenie - teória - upr. 17. 5. 23
  • b. poistné produkty - upr. 17. 5. 23
  • Životné poistenie - Úrazové poistenie - Poistenie majetku pre podnikateľov 

 

  • Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie auta - Cestovné poistenie

  • Finančné poistenie - Poistenia pre zamestnancov

TC 7 - Financovanie - upr. 9. 12. 23


TC 8 - Investovanie - upr. 9. 12. 23

Opakovanie TC - Kahoot 🙃


TC 9 - Podnikateľský plán - upr. 11. 1. 24


TC 10 - Predpoklady a podmienky na podnikateľskú činnosť   - upr. 31.. 5. 23


TC 11 - Podnikateľská etika


TC 12 - Podpora podnikania