Obchodné oddelenie

Algoritmy obchodné oddelenie

Nákup

Predaj

Zamestnanci a sklad