Personalistika

Postup prijatia zamestnanca do pracovného pomeru, motivácia

Algoritmy práce s programom Olymp

Olymp - založenie firmy

Olymp - pridanie zamestnanca

Olymp - mzdy

pracovný kalendár - návod - https://www.youtube.com/watch?v=vWr7nIUft2w