MKT

Cvičenia a pracovné listy vychádzajú z učebníc:

  • Hartmannová, E - Kyseľová, A.: Marketing I
  • Hartmannová, E - Otrubčák, P. : Marketing II
  • Zámečníková, Z. - Rajt, Š.: Marketing pre obchodné akadémieTC_1 = Podstata marketingu


PL - zadanie

PL - riešenie


TC_2 = Trh ako východisko a cieľ marketingu

PL - zadanie

PL - riešenie

Cv - Porovnajte podiel firiem na trhu, použite stránku www.finstat.sk


TC_3 = Analýza marketingového prostredia upr. 22. 4. 2023


TC_4 = Analýza nákupného správania

PL - zadanie

PL - riešenie  


TC_5 = Výrobok a jeho životný cyklus upr. 17. 9. 2023

PL - zadanie

PL - riešenie


TC_6 = Cena a cenová politika

PL - zadanie

PL - riešenie


TC_7 Komunikácia a podpora predaja 


TC_8 Aktivizácia predaja

PL - zadanie

PL - riešenie