MKT

Cvičenia a pracovné listy vychádzajú z učebníc:

  • Hartmannová, E - Kyseľová, A.: Marketing I
  • Hartmannová, E - Otrubčák, P. : Marketing II
  • Zámečníková, Z. - Rajt, Š.: Marketing pre obchodné akadémieTC_1 Podstata marketingu

PL - zadanie

PL - riešenie


TC_2 Trh ako východisko a cieľ marketingu

PL - zadanie

PL - riešenie

Cv - Porovnajte podiel firiem na trhu, použite stránku www.finstat.sk


TC_3 Analýza marketingového prostredia upr. 9. 3. 2024


TC_4 Analýza nákupného správania

PL - zadanie

PL - riešenie  


TC_5 Výrobok a jeho životný cyklus upr. 17. 9. 2023

PL - zadanie

PL - riešenie


TC_6 Cena a cenová politika upr. 11. 1. 2024

Cena - Kahoot 😉

cv_kalkulačný vzorec - riešenie 1, 2


cv_bod zlomu - zadanie 

cv_bod zlomu - riešenie


TC_7 Komunikácia a podpora predaja - upr. 12. 3. 2024

PL - zadanie 

PL - riešenie


TC_8 Aktivizácia predaja

PL - zadanie

PL - riešenie 


TC_9  Distribúcia výrobkov

PL - zadanie 

PL - riešenie  

ActivInspire - Distribúcia (flipchart + metodický list s riešením)


TC_10 Marketingový informačný systém

PL - zadanie

PL - riešenie


TC_11 Marketingové strategické plánovanie

PL - zadanie

PL - riešenie


TC_12 Organizácia marketingu

PL - zadanie 

PL - riešenie 


TC_13 Medzinárodný marketing

PL - zadanie

PL - riešenie