MKT

Cvičenia a pracovné listy vychádzajú z učebníc:

  • Hartmannová, E - Kyseľová, A.: Marketing I
  • Hartmannová, E - Otrubčák, P. : Marketing II
  • Zámečníková, Z. - Rajt, Š.: Marketing pre obchodné akadémieTC_1 = Podstata marketingu


PL - zadanie

PL - riešenie


TC_2 = Trh ako východisko a cieľ marketingu

PL - zadanie

PL - riešenie

Cv - Porovnajte podiel firiem na trhu, použite stránku www.finstat.sk


TC_3 = Analýza marketingového prostredia upr. 16. 10. 2022

PL - zadanie

PL - riešenie 


TC_4 = Analýza nákupného správania

PL - zadanie

PL - riešenie