Cvičenia - formuláre

1. ročník

3 - Druhy podnikov

5 - Zdravotné a sociálne poistenie

6 - Poistenie

2. ročník

 


TC 3 - Druhy podnikov FO Amanda -            

b1 - založenie

b2 - zmeny a zánik  

TC 3 - Druhy podnikov - OR - prvozápis - Pneumo, s. r. o.

Doklady spoločnosti Pneumo, s. r. o. potrebné k založeniu zostavené podľa vzorov na stránke:  https://www.spolocenskazmluva.sk:

spoločenská zlmuva, vyhlásenie správcu vkladov, vzorový podpis konateľa

+ nájomná zmluva (nie je vytvorená)

TC 3 - Druhy podnikov - OR - zmena zapísaných údajov - Pneumo, s. r. o.

TC 3 - Druhy podnikov - OR - výmaz - Pneumo, s. r. o.

TC 3 - Druhy podnikov cv_ Maratón - zrušenie predmetu činnosti a ukončenie podnikania

TC 5 - Zdravotné a sociálne poistenie - Papiernictvo

TC 5 - Zdravotné a sociálne poistenie - REN

TC 6 - Poistenie

cv - Ren - poistenie majetku - zatopenie skladu - upr. 1. 6. 2023

cv - Papiernictvo - Zodpovednosť za škodu