Asistent riaditeľa

Pracovná porada - písomnosti: 

  • pozvánka
  • zápisnica
  • prezenčná listina