Sľub

16.04.2022

"Na konci vyučovania si upraceme. Aj všetky stoličky vyložíme, nemusíte sa báť."

Ja viem, je to banalita, pár papierikov sem a pár papierikov tam, jedna nevyložená stolička.

Prečo dávajú ľudia sľuby, ktoré nemienia dodržať?